Het Nouveau centre néerlandais

Het Nouveau centre néerlandais verzorgt taalcursussen Nederlands aan in Parijs en omgeving wonende volwassenen. Het is gehuisvest in de ‘Nederlandse omgeving’ van het Atelier Néerlandais, onderdeel van de Nederlandse ambassade in Parijs.

Ook op activiteiten als de maandelijkse lezingen over Nederlandse kunst en cultuur, het tweemaandelijkse Literair café of het jaarlijkse vertaalweekend biedt het centrum een prettige – en altijd leerzame – omgeving waar Nederlanders en Fransen met plezier samenkomen en van gedachten wisselen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en bel 01 44 74 93 10 of stuur een e-mail naar contact@ncnl.eu

Surf naar DNSP voor cursussen Nederlands aan kinderen en jongeren in Parijs